0262 3821 888

Hỗ trợ Online

Đối tắc khách hàng

Video

Cân Ô tô

Cân chìm 12m

giáLiên hệ
giáChi tiết

Cân nổi 12m

– Cân nổi 12m: Là loại cân có kích thước 3m x 12m, có mặt sàn cân cao hơn so với mặt nền 400mm

– Khả năng cân : 40 ÷ 80 tấn

– Vạch chia: 10kg

– Ứng dụng: Cân được tất cả các loại xe tải ( một số xe bồn, xe ben…)

giáLiên hệ
giáChi tiết

Cân nổi 6m

– Cân nổi 6m: Là loại cân có kích thước 3m x 6m, có mặt sàn cân cao hơn so với mặt nền 400mm

– Khả năng cân : 20 ÷ 40 tấn

– Vạch chia: 5kg

– Ứng dụng: Cân được tất cả các loại xe từ 5 tấn trở xuống (các loại xe tải 1 tấn, 2.5 tấn, 5 tấn và một số xe ben loại nhỏ…)

giáLiên hệ
giáChi tiết
Cân phân tích
Cân bàn

Cân ghế điện tử

giáLiên hệ
giáChi tiết

Cân kén 150kg

giáLiên hệ
giáChi tiết

Cân bàn tấn 2000kg

giáLiên hệ
giáChi tiết

Cân bàn tấn 5000Kg

giáLiên hệ
giáChi tiết
Cân Để bàn